تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه

اینجانب نیلوفر سادات توکلی بهرام نژاد دانش¬آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/ در رشته اقتصاد_اقتصاد که در تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۱از پایان¬نامه خود تحت عنوانتأثیر افزایش درآمدهای نفتی بر رشد بخش صنعت
با کسب نمره ۷۵/۱۷ دفاع نموده¬ام، بدینوسیله متعهد می¬شوم:
۱-این موضوع پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان¬نامه، کتاب، مقاله و…..) استفاده نموده¬ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده¬ام.
۲-این پایان¬نامه قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین¬تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه¬ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
۳-چنانچه بعد از فراغت از تحصیل قصد استفاده و هرگونه بهره-برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان¬نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
۴-چنانچه در هر مقطعی زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می¬پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی¬ام هیچ¬گونه ادعایی نخواهم داشت.