تبلیغات
انتخاب موضوع پایان نامه - مطالب مهران زلقی

انتخاب موضوع پایان نامه

چهارشنبه 10 آذر 1395

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ارتباطات گرایش تحقیق در ارتباطات

میزان همخوانی سریال «مدار صفر درجه»
با ارزش‌های اخلاقی اسلام
موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ارتباطات
گرایش تحقیق در ارتباطات

میزان همخوانی سریال «مدار صفر درجه»
با ارزش‌های اخلاقی اسلام

در تحقـیق پیـش رو جهـت گـیری رفـتارهـای اخـلاقی شخصـیت‌هـای مثبت، معـمولـی و منـفی سـریال «مدارصفردرجه» با روش تحلیل محتوا بررسی شده است.
با توجـه به معیارهای موجـود درمتـون اسلامی، رفتارهای اخـلاقی و غیر اخلاقی در دو زیـر مقـوله ارزشی و ضـدارزشی تقسیم‌بندی گردیده‌اند و در ادامه ۸۶ رفتارطرح شده درسریال – كه جـمعاً ۹۷۶ بار تكرار شده‌اند – با تعیین جهت گیری هر رفـتار، بررسی شـده است و منـظور از جهـت‌گیری این اسـت كه اگـر رفتارشخـصیت‌های مثـبت ومعـمولی مؤید اخـلاقیات باشد و رفتار غیراخـلاقی از سوی شخـصیت‌های منفی، ارائه شـده باشد، جهت‌گیری سریال مثبت ودر غیر این صورت جهت گیری منفی در نظر گرفته شده است.
بررسی رفتارها حاكی از آن است كه در سریال ۴۹۱ مورد رفتار پسندیده‌ی اخلاقی معادل ۳/۵۰ درصد كل رفتارهـای اخلاقی و غیراخـلاقی دیده می‌شود؛ از مجموع ۴۹۱رفتار پسندیده‌ی اخلاقی در ۴۸۰ مورد جهت‌گیری سریال مثبت بوده و در ۱۱ مورد جهت‌گیری سریال منفی بوده است.۹۶ مورد رفتار واجب اخلاقی معادل ۸/۹ درصد از كل موارد، نمایش داده شده است؛ از مجموع واجبات اخلاقی در ۹۲ مورد جهت‌گیری سریال مثبت و در ۴ مورد جهت‌گیری سریال منفی بوده است.۲۲۰ مورد گناه صغیره معادل ۶/۲۲ درصد كل موارد، نشان داده شده است؛ ازمجموع گناهان صغیره،در ۱۳۷ مورد جهت‌گیری سریال مثبت و در۸۳ مورد جهت‌گیری سریال منفی بوده است.۱۶۹ مورد گناه کبیره معادل ۳/۱۷ درصد كل موارد احصا شده است؛ از مجموع گناهان کبیره در ۱۱۲ مورد جهت‌گیری سریال مثبت و در ۵۷ مورد جهت‌گیری سریال منفی بوده است.
نتایـج تحقـیق نشـان می‌دهـد كه در سریـال به لحـاظ كمّی و با كدگذاری مساوی رفتارها ، ۸۴ درصـد جهت‌گیری‌های سریال مثبت ودر جهت ترویج رفتارهای اخلاقی بوده است و در مقابل ۱۶ درصد رفتارها با جهت‌گیری منفی ارائه شـده اند.

از میان چهار کارکرد اصلی رسانه تلویزیون (تفریح و سرگرمی، اطلاع رسانی، آموزش وارشاد) تمایل مخاطبان رسانه‌ی ملی در وهله‌ی اول استفاده از این رسانه با کارکرد تفریح و سرگرمی است واغلب خانواده‌ها پس از فراغت از کار روزانه ، بخشی از وقت خود را به دیدن برنامه‌های شبکه‌های مختلف رسانه‌ی ملی خصوصا مجموعه‌های تلویزیونی اختصاص می‌دهند. با این پیش فرض که ارایه‌ی غیر مستقیم آموزش‌ها در قالب کلی کارکرد سرگرم کننده با مقاومت کمتری از سوی مخاطب مواجه می ‌شود و برد و تأثیر بیشتری دارد. سریال‌های تلویزیونی با هدف‌گذاری سازمانی، علاوه بر خصوصیت سرگرم کنندگی به دنبال ارایه‌ی آموزش‌های غیرمستقیم به جامعه هدف هستند.
پذیرش پیش فرض آموزش درونی و غیر مستقیم سریال‌های سرگرم کننده‌ی تلویزیونی اما، باعث ایجاد این نگرانی نیز هست که تأمین هزینه‌های بالای تولید و میلیون‌ها نفر ساعتی كه صرف تولید وعرضه‌‌‌‌ی برنامه‌های تلویزیونی – به ویژه مجموعه‌های پرمخاطب – می‌شود، به دلیل فقدان روش‌های علمی سنجش وارزیابی تأثیرات برنامه‌ها روی مخاطب، به ضد خود مبدل نشود و نتایج نامطلوب نداشته باشد.
در تحقیق حاضر تلاش شده كه با كنكاش در تعاریف دین و واكاوی ساختار و مؤلفه‌های دین و دینداری و همین‌طور اخلاق و اخلاق اسلامی‌‌‌‌، مجموعهای كاربردی از تعاریف علمی برای تحلیل محتوای اخلاقی سریال‌های تلویزیونی ارائه شود. البته باید در نظر داشت كه با عنایت به
جامع‌الاطراف بودن دین حنیف اسلام و گستره‌ی وسیع اخلاق اسلامی كه در برگیرنده‌ی كل افعال انسانی است ، احصای عموم قواعد بیش از توان افراد و مجموعه‌های علمی است ولی باید گفت كه «آب دریا را اگر نتوان كشید هم به قدر تشنگی باید چشید». بنابراین در این تحقیق سعی شده است – در حد بضاعت – با احصای بخشی از قواعد قطعی اخلاق اسلامی گردآوری شده در منابع معتبر اخلاقی، این تعاریف و یافتههای علمی در تحلیل محتوای اخلاقی «سریال مدارصفردرجه» به‌كار گرفته شود.
چون فضای حاكم بر سریال كه با تأثیرپذیری از مقطع زمانی سریال، در برگیرنده‌ی طرح نظرات و گوشه‌هایی از عملكرد نحله‌های مختلف فرهنگی سیاسی و مذهبی حاضر در سریال است – البته درحد طرح در یك مجموعه سرگرم‌كننده‌ی تلویزیونی – و حوادث جاری در این مجموعه، مانند تصریحات و اشاراتی كه به «فرصت تاریخی بعد از شهریور۱۳۲۰، آغاز اقدامات عملی صهیونیست‌ها در تأسیس رژیم نامشروع اسراییل، فضای حاكم بر جامعه بین‌الملل در سالهای جنگ جهانی دوم و تأثیرات آن بر سیستم‌های كوچك‌تری مثل ایران و…» شده فرصت طرح چند نحله‌ی فرهنگی را در – قامت فرد یا افرادی به عنوان نماینده‌ی آن مشرب به خصوص – در اختیار نویسنده و كارگردان این سریال قرار داده است. این مشرب‌های فرهنگی و خرده فرهنگ‌های دیگری كه در سریال به نمایـش در می‌آیند عبارت‌اند از: خانواده اصیل مسلمان(حاصل پیوند یك ایرانی مسلمان معتقد با یك فلسطینی رزمنده…)، مجموعه‌های موازی ایرانی كه هر یك قیمومیت فرهنگی غیر بومی را پذیرفته‌اند، همین‌طور نمایندگان مشرب‌های مختلف در فضای دانشگاهی خارج از ایران. تضارب و تزاحم آرای این مجموعه‌ها و افراد و همین‌طور كه با طرح نظرات ایرانی ـ اسلامی، ایده‌آلیستی، فرصت‌طلبانه، نازیستی، صهیونیستی و… فرصت مناسبی برای طرح ارزش‌ها در اختیار كارگردان قرار داده بود. و از منظر دیگر جذابیت‌های گوناگون فضای حاكم بر سریال مثل دیالوگ‌های بازیگران، چندوجهی بودن قصه سریال و ساختار قابل دفاع مجموعه‌ی تلویزیونی«مدارصفردرجه» از یك سو، و اهمیت این رویكرد كه حتی برنامه‌های سرگرم‌كننده رسانه‌ی ملی جمهوری اسلامی ایران بایستی با هنرمندی به ترویج ارزش‌های اسلامی همت گمارند، اینجانب را بر آن داشت كه روی موضوع «ارزش‌های اخلاقی اسلام در سریال مدارصفردرجه» به حد بضاعت دقیق شوم. نوشتار پیش‌روی حاصل این غور و بررسی دانشجویانه می‌باشد.

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 10 آذر 1395

  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تولید سیما

  عنوان پایان نامه :بررسی مولفه های سبک زندگی اسلامی- ایرانی با رویکرد اخلاقی در سریالهای مناسبتی(مطالعه موردی سریال مادرانه)

  آیین نامه چاپ پایانه نامه دانشجویان دانشکده صدا و سیما قم
  نظر به این که چاپ و انتشار پایان نامه تحصیلی دانشجویان دانشکده صدا و سیما قم، مبین بخشی از فعالیت‌های علمی پژوهشی این دانشگاه است. بنابراین به منظور آگاهی و رعایت حقوق دانشکده، دانش آموختگان این دانشکده نسبت به رعایت موارد ذیل متعهد می‌شوند:
  ماده۱: در صورت اقدام به چاپ موضوع پایان‌ نامه خود، مراتب را قبلاً به طور کتبی به معاونت پژوهشی دانشکده اطلاع دهید.
  ماده ۲: در صفحه سوم کتاب (پس از برگ شناسنامه) عبارت ذیل را چاپ کنید.
  «کتاب حاضر،‌حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده در رشته ارتباطات اجتماعی است که در سال ۱۳۹۳ در گروه فرهنگ و ارتباط دانشکده صدا و سیما قم به راهنمایی جناب آقای دکتر متقی زاده دفاع گردیده است»
  ماده ۳: به منظور جبران بخشی از هزینه‌های انتشارات دانشکده، تعداد یک درصد شمارگان کتاب (در هر نوبت چاپ) را به معاونت پژوهشی دانشکده اهدا کند. دانشکده می‌تواند نیاز خود را در معرض فروش قرار دهد.
  ماده۴: در صورت عدم رعایت ماده ۳، ۵٪ بهای شمارگان چاپ شده را به عنوان خسارت به دانشکده صدا و سیما تأدیه کند.
  ماده ۵: دانشجو تعهد و قبول می‌کند در صورت خودداری از پرداخت بهای خسارت، دانشکده می‌تواند خسارت مذکور را از طریق مراجع قضایی مطالبه و وصول کند؛ به علاوه به دانشکده حق می‌دهد به منظور استیفای حقوق خود از طریق دادگاه، معادل وجه مذکور درماده ۴ را از محل توقیف کتابهای عرضه شده نگارنده برای فروش،‌تأمین نماید.
  ماده۶: اینجانب محمد صادق نیکویی دانشجوی رشته تولید سیما مقطع کارشناسی ارشد، تعهد فوق و ضمانت اجرایی آن را قبول کرده، به آن ملتزم می‌شود.

  بررسی سبک زندگی به عنوان یک مقوله اجتماعی چند وقتی است که عرصه علمی و دانشگاهی داخل و خارج را به خود مشغول داشته است.سبک زندگی که نمود باور‌ها و ارزش‌های اجتماعی افراد است بسته به نگرش‌های فکری جوامع مختلف متفاوت خواهد بود.

  از آنجا که دین مبین اسلام دارای باور‌های غنی و باید ‌های استواری است، برای زندگی پیروان خود آدابی آورده است که جلوه‌های زیبا و معنا دار آن را در کردار و رفتار مؤمنان حقیقی می‌بینید.

  ما در این پژوهش به مؤلفه‌های اخلاقی سبک زندگی دینی و نمود‌های اخلاقی آن پرداخته‌ایم و با مؤلفه‌های اخلاقی و ضد اخلاقی موجود در سریال مادرانه مورد بحث قرار دادیم.

  سریال مادرانه یک سریال مناسبتی است که در ماه مبارک رمضان از شبکه سه سیما پخش شد. این سریال شامل مؤلفه‌های اخلاقیِ خانواده‌های ایرانی مانند احترام به والدین، محبت، غیرت و … می‌باشد.

  اما نتایج تحقیق نشان داد که این مؤلفه‌ها نمود چندانی در سریال مذکور نداشته‌اند. درحالیکه در نگرش دینی، زمانی آداب و رفتار دارای ارزش هستند که خدا را به عنوان مبدأ هستی در آغاز و به عنوان غایت هستی در پایان و به عنوان مدبر عالم هستی درطی انجام آن کار لحاظ کرد. اما یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که توجه به ارزشهای الهی و مبدأ هستی در سریال مادرانه حضور چشمگیری نداشته است.

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 10 آذر 1395

  اکنون که این رساله به پایان نامه رسیده است بر خود لازم می‌دانم که از استاد ارجمند و بزرگوارم جناب آقای دکتر محمد مهدی مرادی خلج که با راهنمایی‌های ارزنده خود مرا در پیشبرد این پایان‌نامه صمیمانه یاری رساندند، تشکر و قدردانی نمایم.
  همچنین از استاد ارجمند جناب آقای دکتر حمید حاجیان‌پور استاد مشاور و جناب آقای دکتر احمد فضلی نژاد داور محترم، تشکر ویژه دارم.
  از پدر و مادر عزیزم که در طول زندگی همیشه بهترین دوست و پشتیبان من بود‌ه‌اند با کمال احترام قدردانی و تشکر می نمایم.

   

  تا قبل از انقلاب مشروطه تعلیم و تربیت دختران عموما به شکل مکتب¬خانه¬ای بود و این مکتبخانه¬ها تحت نظارت دولت نبوده و برنامه¬ی ویژه¬ای برای آن¬ها در نظر گرفته نشده بود. در کنار آموزش مکتب¬خانه¬ای زمینه¬ی آموزش به سبک جدید نیز از اوایل دوره¬ی قاجار فراهم شده بود، که این امر نتیجه ارتباط با کشورهای اروپایی، تأسیس مدارس خارجی و انتشار روزنامه و …. بوده است. پس از انقلاب مشروطه با  تأسیس مدارس به سبک جدید، مدارس دخترانه نیز به دو صورت ملی و دولتی در آمد که برنامه¬ی آموزشی این مدارس با توجه به ملی یا دولتی بودنشان متفاوت بوده است. این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه¬ای و آرشیوی صورت گرفته است، به بررسی آموزش و نهادهای آموزشی دختران در دوره¬ی قاجار به عنوان بخش مهم و موثر  جامعه¬ی ایران به لحاظ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پرداخته است. تحولات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی از سلطنت فتحعلی¬شاه تا سلطنت مظفرالدین شاه و عوامل موثر بر نظام آموزشی ایران به عنوان مدخلی برای ورود به بحث آموزش و نهادهای آموزشی دختران آمده است.

  موضوع پایان نامه من درباره دوره قاجار است.جامعه ایران در عصر قاجار وارد مرحله¬ی جدیدی از تغییر و تحول ساختار سیاسی – اجتماعی گردید که با دوران قبل از آن تفاوت چشمگیری داشت. از جمله در زمینه¬ی حضور زنان در عرصه¬ی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی، این تحول قابل ذکر است. تا قبل از انقلاب مشروطه اصولا مراکز یا سازمانی که از سوی دولت یا افراد در خصوص آموزش و تعلیم و تربیت دختران ایجاد شده باشند، وجود نداشت. مراکز آموزشی در چهارچوب مکتب¬خانه¬ها و تدریس خصوصی در منازل محدود می¬شد و محتوای آموزشی آن¬ها نیز دگرگون نشده بود، اما در اواسط این دوره به خصوص در آستانه¬ی انقلاب مشروطه اولین سنگ بنای آموزش به سبک جدید گذاشته شد. در جامعه¬ی بسته و مردسالار ایران دوره¬ی قاجار اگرچه آموزش فقط سهم مردان بوده است، اما زنان با توجه به فرصت¬های محدودی که در این زمان برای آن¬ها فراهم شده بود با اقدامات مناسب و با حضور مستقیم و غیر مستقیم در زمینه¬ی احقاق حقوق خود تلاش¬هایی را آغاز کردند. در این دوره زنان ایرانی پیش از آنکه منتظر حمایت دولت و حمایت¬های قانونی باشند به سازماندهی¬ خود پرداختند و به شیوه¬های خلاق دست به تأسیس و اداره¬ی مدارس جدید دخترانه زدند و حتی در راه تأسیس مدارس دخترانه، آن-ها با مخالفت¬هایی جدی از سوی جناح سنتی جامعه مواجه شدند.
  نخستین تلاش¬های زنان برای تأسیس مدارس ملی دخترانه از سوی خانم طوبی ¬رشدیه و بی¬بی¬خانم وزیراف صورت گرفت، اما مدارس آن¬ها با مخالفت دولت بسته شد. به این ترتیب تا آغاز انقلاب مشروطه هیچ مدرسه¬ی دخترانه¬ای اجازه¬ی تأسیس نیافت. با تغییر شرایط کشور چون فروکش کردن استبداد، احساس ضرورت ایجاد تحول در جامعه، پیدایش روزنامه-ها، و از همه مهم¬تر انقلاب مشروطه، تحول جدیدی در زمینه تأسیس مدارس ملی به وجود آمد. در پی گشایش مجلس اول گروهی از مشروطه¬خواهان از تأسیس مدارس دخترانه حمایت کردند. و همچنین زنان کوشش و جدیت بیشتری برای تأسیس مدارس دخترانه به عمل آوردند. در اواخر سال ۱۳۲۵ق پس از یک دوره فعالیت¬های گسترده از سوی زنان، شرایط برای تأسیس مدارس دخترانه مهیا شد. با تصویب متمم قانون اساسی، اصل ۱۸ و ۱۹ آن به تحصیل اجباری بدون ذکر جنسیت پرداخته بود. در این شرایط زنان توانستند با استناد به این اصول حمایت نمایندگان مجلس را برای تأسیس مدارس دخترانه کسب کنند. در سال ۱۳۲۶ق خانم طوبی¬آزموده مدرسه¬ی” ناموس” را تأسیس کرد. گشایش مدارس ملی دخترانه در سال¬های بعد همچنان ادامه یافت. مدارسی چون عفاف، تربیت، حجاب، شمس المدارس در سال ۱۳۲۷ق توسط زنان تأسیس شد.

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 10 آذر 1395

  دانشکده علوم انسانی , گروه تاریخ
  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.A»
  گرایش :اسلام

  عنوان:
  بررسی نقش سیاسی و اجتماعی و فرهنگی زنان در دوران بنی امیه

  استاد راهنما:
  جناب آقای دکتراحمد اشرفی

  خانواده و زن در عصر جاهلی فاقد هرگونه ارزش و احترام بود مرد جاهلی با زنده به گور کردن دختران خود سعی می کرد خود را از نکبت دختر دار شدن رها نماید. با طلوع خورشید اسلام بار دیگر زن مورد توجه قرار گرفت و او به عنوان موجودی انسان ساز از کرامت و بزرگی برخوردار گردید. ولی با رحلت پیامبر (ص) و عدم پذیرش جامعه به امامت و رهبری علی (ع) انحرافات در جامعه شروع به رشد و نمو نمودند تا این که با حکومت معاویه که به روش سلاطین و پادشاهان زندگی می کرد. جامعه هر چه بیشتر از اسلام اصیل دور گشت. اگر چه معاویه ظاهر اسلام را رعایت می کرد امّا در دوران یزید, حتی در ظاهر هم قوانین اسلام رعایت نمی شد.
  در این دوران فساد و اباحی گری در جامعه رایج شد تا این که در شاخه مروانی حکومت بنی امیه زن مسلمان هر چه بیشتر از اصل و کرامت انسانی خود دور شد و بنی مروان با اشاعه فساد و اباحی گری در جامعه هر چه بیشتر زن را مورد ظلم و ستم قرار دادند. زن بارگی , میگساری و خرید کنیزکان آوازه خوان از دربار به درون جامعه منتقل گشت و جامعه اسلامی در این دوران فقط اسمی از اسلام را یدک می کشید و از درون دچار پوسیدگی و فساد شد.ناگفته نماند که در همین دوران سیاه بنی امیه پرورش یافتگان مکتب اهل بیت با تمام توان از جایگاه زن و حریم جامعه و عفاف و حجاب دفاع کردند و کسانی چون حضرت فاطمه زهرا(س) و زینب کبری سرآمد الگوی زنان عالم در تمام دورانها می باشند.

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 10 آذر 1395

  تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه

  اینجانب نیلوفر سادات توکلی بهرام نژاد دانش¬آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/ در رشته اقتصاد_اقتصاد که در تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۱از پایان¬نامه خود تحت عنوانتأثیر افزایش درآمدهای نفتی بر رشد بخش صنعت
  با کسب نمره ۷۵/۱۷ دفاع نموده¬ام، بدینوسیله متعهد می¬شوم:
  ۱-این موضوع پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان¬نامه، کتاب، مقاله و…..) استفاده نموده¬ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده¬ام.
  ۲-این پایان¬نامه قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین¬تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه¬ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
  ۳-چنانچه بعد از فراغت از تحصیل قصد استفاده و هرگونه بهره-برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان¬نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
  ۴-چنانچه در هر مقطعی زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می¬پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی¬ام هیچ¬گونه ادعایی نخواهم داشت.

 • نظرات() 

 • آخرین پست ها


  نویسندگان  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :